Wie zijn wij:

Noabershof op ‘n Esch (achter Sion, waar voorheen Pinkeltje was gehuisvest) wordt een complex gebouwd dat past bij je eigen manier van leven. Een plek waar je met alle leeftijden bij elkaar woont. Waar de oudere generatie wat kan betekenen voor de jongere generatie en vice versa. Noaberschap betekent dat je iets wil betekenen voor anderen, maar dat betekent niet dat er sprake is van zorgplicht. Voor echte zorg zijn professionele instanties beschikbaar. Noaberschap is een belangrijke factor, maar uitgangspunt is zeker ook dat privacy centraal staat. Daarom laten wij als noabers, middels een CPO constructie, ons hofje bouwen met ieders specifieke woonwensen. Uitgangspunt is levensloopbestendige woningen en gezinswoningen met daarnaast een gezamenlijke ruimte van voldoende grote.

Nieuws

Op 10 maart 2021 is Bouwbedrijf Haase gestart met de bouw, de voortgang kunt u onder andere volgen via de volgende link: http://www.fotorijssen.nl

Voor meer info mail: secretariaat@noabershofopnesch.nl